Välkommen till oss på

Vi är fyra dagbarnvårdare i tre separata familjedaghem som samarbetar med det mesta.


• Vi har många gemensamma aktiviteter.

• Vi bollar tankar och erfarenheter mellan varandra och vikarierar också när någon av oss är ledig.


Välkomna att ställa ert barn i kö till oss i Bläckfisken. När ni valt ett av familje- daghemmen gäller köplatsen till oss alla.

Har du särskilda önskemål eller behov

skicka ett mejl till bläckfisken


Öppettider:

08.00-16.00 eller efter

överenskommelse.

Barnomsorg i familjedaghem i Sollentuna kommun