Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan

Vattentornet på Tunberget i Häggvik får de äldsta barnen besöka. Vår guide berättar om vattnets väg från Mälaren till våra kranar hemma. Vi går in i tornet och får se allt från källaren till den stora terassen på taket.

Det finns tjocka rör, jättestora kranar, långa spiraltrappor och  vattnet som är upplyst underifrån. Det ser så häftigt ut och är helt rent och klart. Vi går också ut högst upp. Vilken utsikt!

Det är bara barnen i Klubben som åker dit, de andra är för små.

(Det kan kännas ganska bra att vara så stor). Man behöver kunna lyssna, stå still en stund och vara uppmärksam. Tänk sedan att kunna gå hem och berätta vad vi fått se och höra. Inte så dumt.


Naturskolan vid Överjärva gård. De stora barnen besöker Naturskolan två gånger. På hösten får de lära sig om kretsloppet i naturen. Titta på en riktig kompost, samla småkryp, mata snäckor med kalkgröt, titta i mikroskop och mycket mer.

Vid vårens besök får de lära sig mycket om gården. Hur människor och djur levde där för 100 år sedan.

Vi matar gårdens djur, och får också gå in i statarlängan, där det finns miljöer bevarade sedan förra sekelskiftet. Riktigt spännande och lärorikt. Det finns en Hitta Vilsestig där som vi brukar gå. Barnen har arbetat med det materialet under året, så de blir en fin uppföljning, där de får använda sig av sina kunskaper.


Brandstationen. Under barnens sita år hos oss är de så stora att

de till och med får komma på besök till Kista brandstation.

Där får vi en guidad tur av ”riktiga brandmän”.

5-års gruppen


Vi träffas en gång i veckan.


Våra mål är bl.a. att barnen skall lära sig:


Skriva sina namn

Sina adresser

Våga prata i större grupp

Hur man gör om man gått vilse

Första hjälpen


Vi använder oss av arbetsblad från olika böcker,

”Hitta Vilse”-häfte, ”Kattis och Roffe”-häfte och lösa blad.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt.


En del studiebesök kommer vi också att hinna med som: