Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan

Lokalen


En dag i veckan har vi tillgång till öppna förskolans lokal.Där är vi tillsammans under dagen och leker, pysslar, bakar, sjunger, lagar mat med mera.

Tanken är att barnen ska lära sig att träffas och umgås i en större grupp tillsammans med alla dagmammor.