Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan

Som plats för lek och inlärning är naturen oöverträffad. Barnen klättrar, kryper, klänger och balanserar utan att ha en aning om att

de håller på med något jätteviktigt.

De tränar hela sin kropp, muskler, hjärta och inte minst sin hjärna. Vi har åldersindelade skogsgrupper där barnen upptäcker och lär

sig visa hänsyn till naturen utifrån sin ålder.

Höst och vår träffas vi i skogen och har skogsgrupper i friluftsfrämjandets regi.


Utifrån barnens ålder lär de sig:

• att behärska sin kropp

• att visa hänsyn till naturen och allemansrätt

• om växter och djur

• om samarbete och gemenskap

• om matematik

• fantasi

• att leka och trivas i naturen i alla väder

Knopp

Som ett till två år gamla behöver man få träna att gå själv och göra egna upptäckter. Knopparna har roligt, leker, sjunger och upptäcker spännande saker.


Skogsknyttarna har nyckelpigan som symbol. Vi drar ut i naturen och hoppar, klättrar, kryper, smyger och sjunger.

Aktiviteter som ger motion, upptäckarglädje och naturlig känsla för just naturen.


Skogsmulle, är en del av våra mer skolförbe-redande grupper där barnen är fem år.

Att packa och sköta sin egen ryggsäck är ett bra sätt att träna på ordning och reda. I skogsmulle har regellekar och sånger stor betydelse. Mulle förespråkar balans mellan människa och natur, och att vi inte kan förändra naturens egna lagar.

Det finns ingen bättre plats för att öva sin kropp och skaffa sig kunskaper än i naturen.