Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan• Vardagspedagogik där barnen lär sig mycket genom att bli delaktiga

   i ett hems alla sysslor.


• En lugn och trygg hemmiljö, utan stress, där alla barn, stora som

   små får chansen att både höras och synas, med mycket tid för fri lek.


• Barnen lär sig hjälpas åt och ta hänsyn. Det utvecklas syskonlika  

   relationer med större barn som hjälper de mindre.


• Utomhuspedagogik. Vi vistas stora delar av dagen utomhus,

   så mycket som väder och kläder tillåter.


• Ofta ses vi två eller flera dagmammor i skogen, i parken och hos

   varandra.


• Vi värnar om kosten. Maten är hemlagad och näringsrik.


• Vi har ett väl fungerande vikariesystem.


• Vi har barnskötare, dagbarnvårdar samt sjukvårdsutbildade i gruppen.


• Vi har verksamhetsplanering, utvärdering, utvecklingssamtal,

  föräldramöte en gång om året.


• Vi har gemensamma gruppaktiviteter: skogsgrupper, skolförberedande

  5-årsgrupp, skridskoskola, gympa, sångstunder och sagoläsning.


• Vi har en likabehandlingsplan. Läs mer om den här –>

Vi i Bläckfisken erbjuder:

Grundidén med vår utomhuspedagogik är att barns behov av kunskap,

rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse ute i naturen

året om. De får uppleva med hela kroppen, öva alla sina sinnen och

jämföra sådant som finns på ängen, i skogen vid sjön.

Vi anpassar vår utevistelse så att det blir bra för alla barn alla dagar.